Zagraj w Familiadzie
Zagraj w Familiadzie
Załączniki

Warunkiem udziału w teleturnieju „Familiada” jest przejście przez dwuetapowe eliminacje.

W pierwszym etapie eliminacji należy nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem całej rodziny na adres:
Familiada, ul. Inżynierska 4, 03-422 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia można również przesyłać mailem:
zgloszenia@familiada.pl

Wszystkie osoby chcące wystąpić w Familiadzie muszą być pełnoletnie.

Po miesiącu od wysłania fotografii prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: (022) 412-45-45 lub (022) 619-24-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.00. w celu informacji czy zdjęcie przeszło przez pierwszy etap eliminacji.

Po pomyślnym przejściu pierwszego etapu, wybrane osoby spotykają się z osobami prowadzącymi eliminację.

Po pomyślnie przebytych eliminacjach głowa rodziny zostanie poinformowana o terminie i miejscu nagrania listownie (może to potrwać nawet kilka miesięcy w zależności od ilości zgłoszeń).

Producent programu podejmuje ostateczna decyzję odnośnie udziału drużyny w Familiadzie.