Szminka

Koledzy wspominają swoje bale noworoczne...