Zwierzęta

Podczas wykładu profesor zadaje studentowi pytanie...